Bibel-deal for viderekomne

ADVARSEL: Å følge dette opplegget gjør deg ikke til en bedre kristen, det er ikke meningen å imponere noen. Ydmykhet er viktig! Det er bedre å gjennomføre “vanlig” Bibel-deal enn å forsøke på noe man ikke klarer. Matteus 6,1.

Ettersom man vokser i sitt kristen-liv er det viktig å ikke bare lese Bibelen på overflaten. Det er derfor viktig at du i den “utvidede” Bibel-dealen setter av mer tid til å snakke om hva du leser – snakke om dine bønner. Ha gjerne kontakt flere ganger i løpet av uken. Denne gangen er det 1+2+3:

1 VENN

En som står deg nær.

En som bryr seg om deg.

En som tør å si ifra om du ikke holder avtalen

2 KAPITTLER

Ett kapittel om morgenen

To kapittler i forrkant er ok, to i etterkant er greit

Ett kapittel om kvelden

3 BØNNER

En bønn om morgenen om velsignelse og veiledning

En bønn ved middagstider for en arbeidskollega/medstudent

En bønn om kvelden om takk og tilgivelse

1 MÅNED

En avtale som må inngås hver måned

En avtale som heller avlyses enn å holdes halvveis

En avtale med Gud

Etter hvert kan du lese noen deler av Bibelen du ikke har lest før. Det kan bli tungt (spesielt mosebøkene og profetene i gamle testamentet), men se på det som en utfordring hvis du har motivasjon til det.