Category Archives: Leseforslag

Matteusmåneden

(følgende er inspirert av kapittel 5 fra “Jensen’s survey of the New Testament”, Irving L. Jensen)

Introduksjon:

Matteus forsøker å svare på spørsmål som: Hvem er Jesus egentlig? Er han kongenes konge? Er han Messias – frelseren – som det står om i det gamle testamentet? Den første setningen i Matteus evangeliet avslører hva han er opptatt av; fire navn: Jesus, Kristus, David, Abraham. Matteus vil fortelle at Jesus er den frelseren som var blitt lovet.

Disposisjon:

 • 1,1-3,1: Jesu fødsel og oppvekst.
 • 3,1-5,1: Kongens forberedelser.
 • 5,1-8,1: Bergprekenen – Jesu partiprogram.
 • 8,1-9,35: Kongens kraft.
 • 9,35-11,2: Disiplenes oppdrag.
 • 11,2-13,1: Kongens avvisning.
 • 13,1-13,54: Lignelser.
 • 13,54-18,1: Kongens misjon.
 • 18,1-19,1b: Mellomenneskelige forhold.
 • 19,1b-24: Kongens siste tjeneste.
 • 24-26: Jesu annet komme.
 • 26-28: Død og oppstandelse.

Nøkkelord:

Davids sønn, tilbedelse, rettferdig, himmelriket, oppfylt, Far.

Comments Off on Matteusmåneden

Filed under Leseforslag